text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Demanda d'accés al programa Vida Independent

Aquest és el programa de Vida Independent “Me’n vaig a casa meva” promou que les persones amb discapacitat puguin exercir plenament i sense discriminació el seu dret a l’autonomia i independència individual, amb els objectius següents: Prendre les seves pròpies decisions sobre decidir on i amb qui viure, facilitar l’autonomia en les seves activitats de la vida diària, cooperar amb l’entorn i els referents naturals de la persona i garantir l’accés i la participació a la comunitat i als recursos socials.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Requisits previs

 • Ser major d’edat.
 • Ser andorrà o tenir residència legal i efectiva al país.
 • Tenir el reconeixement en vigor de la condició de persona amb discapacitat. Obté la condició de persona amb discapacitat, aquella que, una vegada valorada per la CONAVA ha obtingut un grau de menyscabament del 33% o superior.
 • Comptar amb unes habilitats mínimes d’autonomia personal.
 • Comptar amb una capacitat o independència econòmica personal.

Passos previs

El pas imprescindible per accedir al programa de Vida Independent és l’obtenció prèvia de la condició de persona amb discapacitat.

Via de recurs

Contra la resolució es pot interposar recurs administratiu, davant del mateix Govern, en el termini màxim d’un mes a comptar de la data de notificació d’acord amb l’article 129 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l’Administració. Segons els articles 52 i 135 del text consolidat del Codi de l’Administració, la interposició de recurs no suspèn l’execució de l’acte impugnat.

Preguntes freqüents

Puc disposar del servei tots els dies de l’any?
El servei no es presta ni caps de setmana ni dies festius del calendari laboral.

Neccesiteu ajuda

Departament d'Afers Socials

  Av. Príncep Benlloch, 30, 4t pis
  AD500 Andorra la Vella
  +376 874800
  De dilluns a dijous de 08ha 17h
  Divendres de 08h a 14h30
Calendari d'horaris i festius

Propers passos

Un cop tramitada la sol·licitud es realitzarà una entrevista amb la persona interessada i caldrà aportar la documentació requerida (informes) que sigui considerada d’interès per part del Ministeri.

Un cop aportada tota la informació es presenta i s’estudia la demanda a la Comissió del Programa de Vida Independent, en la qual es valorarà la situació de la persona interessada i s’emetrà una resolució de viabilitat o de no viabilitat.

En el cas de que aquest primer resultat sigui viable, es derivarà el cas a la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell per tal de que el tècnic responsable en realitzi l’estudi funcional i posteriorment se’n presentin els resultats a la Comissió del Programa Vida Independent; a fi de que s’emeti una resolució definitiva d’accés al Programa de Vida Independent.

En els casos en que el resultat és no viable, s’orienta i es deriva a les persones interessades als recursos i/o serveis escaients per millorar i assolir la viabilitat del cas, si s’escau.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Passaport o DNI per als no andorrans (de la persona que sol·licita).

 • Document acreditant la representació legal del sol·licitant, si s’escau.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mes(os).

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit