text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Demanda de canvi de centre escolar

Per a alumnes escolaritzats en centres públics d’Andorra, que volen efectuar un canvi de centre escolar; prèvia autorització del ministeri competent en matèria d’educació. 

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Requisits previs

 • Cal disposar del NIA tant l’estudiant com el pare/mare/tutor/a, en el cas que l’estudiant sigui menor d’edat.
 • Persona física (per sol·licitar-lo cal omplir i presentar el formulari Y5T003, “Sol·licitud d’atorgament del número d’identificacióadministrativa - NIA”).
 • Per a la tramitació en línia, cal disposar del certificat electrònic (per a més informació visiteu: https://www.signaturaelectronica.ad/).

Breu descripció dels passos de tramitació

1

Haver complert els tres anys abans que finalitzi el curs escolar corresponent (d’acord amb l’article 7.2 del Decret legislatiu del 30-5-2018 de publicació del text refós de la Llei qualificada d’educació, del 3 de setembre de 1993).

2

Estar inscrit al Registre del comú de la parròquia de residència; en queden exempts els estudiants amb una residència per estudis i recerca emesa pel Servei d’Immigració i els fills del personal de les ambaixades.

3

Estar inscrit al Registre del Servei d’Immigració, per als alumnes no andorrans (d’acord amb l’article 4.1 del Decret legislatiu del 30-5-2018 de publicació del text refós de la Llei qualificada d’educació, del 3 de setembre de 1993); en queden exempts els fills del personal de les ambaixades.

Passos següents

El Servei de Gestió de Dades trametrà directament el certificat al centre escolar.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Preinscripció/matrícula del centre escolar

 • Baixa del centre escolar de procedència

 • Certificat d’empadronament per als alumnes nacionals que no resideixen al Principat d’Andorra.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dia/dies hàbil(s).

El servei no està disponible en línia