text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Demanda de còpia de documentació

Demanda de còpia de qualsevol document oficial en possessió del Ministeri de Territori i Urbanisme

FORMATTED

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Fotocòpia del passaport o DNI per als no-andorrans 

 • Autorització de la propietat 

 • Té tarifa: Recerca de projectes preu: 40,74 €. Còpia de plànols amb paper: 3240001, preu unitat: 5,36 € Còpia de plànols en digital: 3240307, preu unitat: 2,00€.

Normativa

 • Reglament de construcció, del 8 d'abril del 2009 i posteriors modificacions
 • Modificació del Reglament de construcció del 3 d'octubre del 2012 i posteriors modificacions
 • Modificació del Reglament de construcció del 13 de maig del 2020 i posteriors modificacions
 • Llei qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre del 2003 i posteriorsmodificacions
 • Decret del 26 d'abril del 2017 que regula el fitxer de dades personals del "Registre decertificats d'habitabilitat" del Ministeri responsable de l'Ordenament Territorial

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dia/dies hàbil(s).

El servei no està disponible en línia