text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Demanda de la llicència del Servei de Taxi

En construcció.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Tramitació

Presencialment mitjançant la documentació següent:
R2T025 Sol·licitud del Servei de Taxi

Documents que s’han de presentar

 1. Sol·licitud.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 2. En relació al conductor/a/s/es de la llicència:
  • Còpia del full d'alta del conductor a la CASS.
  • Carta indicant els torns de treball de cada conductor, inclòs del titular, i de les hores treballades per cadascun d'ells, tenint en compte la resolució de la llicència de taxi.
  • Còpia del contracte laboral entre el titular i el conductor.
 3. En relació a la targeta de transport provisional:
  • Contracte/s de treball que justifiquen que disposa de suficientment feina com per fer treballar les dues targetes de transport del taxi ocasional.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mes(os).

El servei no està disponible en línia