text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Demanda de nacionalitat (article 10)

Persona estrangera que ha contret matrimoni amb una persona andorrana. La persona sol·licitant ha d’acreditar tres anys de residència ininterrompuda al Principat i prova la seva integració.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Requisits prèvis

Aquest tràmit ha d'efectuar-se de forma presencial i de manera personal.
L’interessat s'ha de fer una fotografia, en el mateix moment de presentar la sol·licitud o de renovar el passaport, a la cabina fotogràfica especial instal·lada a les oficines de Tràmits.
Tanmateix l'interessat ha de signar davant el tramitador en el requadre corresponent de la sol·licitud i en el mateix moment se li prenen les empremtes dels dits índex de les dos mans, o bé, si això no és possible, de qualsevol altres dos dits.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Certificat literal de naixement de la persona interessada

 • Certificat d'antecedents penals, pels majors de 18 anys

 • Certificat d'antecedents penals del país d'origen i de residència anterior, pels majors de 18 anys

 • Fotocòpia del passaport o DNI estranger

 • Diploma de ciències humanes i socials d'Andorra, si es posseeix

 • Inscripció de matrimoni del registre civil

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  32,16 €

 • Termini de resolució

  60 dia/dies hàbil(s).

El servei no està disponible en línia