text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Demanda de professió titulada de la salut - Alta

Una professió titulada és aquella que es caracteritza per l’aplicació necessària de coneixements i tècniques propis d’una ciència o branca del saber, per a l’exercici de la qual, per la pròpia naturalesa o per exigència legal, cal estar en possessió d’un títol acadèmic oficial d’estudis d’ensenyament superior andorrà o reconegut al Principat d’Andorra.

MetgePodòlegOdontòleg
Tècnic ortopèdicFarmacèuticProtètic dental
PsicòlegTerapeuta ocupacionalInfermer
Tècnic en diagnòstic per la imatgeLlevadorTècnic de laboratori
Dietista-nutricionistaTècnic audioprotesistaFisioterapeuta
Tècnic en dietèticaLogopeda-ortofonistaQuiropràctic
Òptic-optometristaOsteòpataQuímic, físic, biòleg o bioquímic amb especialitat en l’àmbit sanitari

Per poder exercir al Principat d’Andorra, els professionals titulats de la salut han d’obtenir una autorització d’exercici que es denomina “autorització de professió titulada de la salut”.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Requisits per obtenir el permís

Els requisits que s’exigeixen per obtenir l’autorització d’alta de la professió titulada de la salut varien en funció de la modalitat d’exercici i s’indiquen a la taula següent:


Modalitat exerciciCompte propiCompte alièCurta durada
TitulacióTitulació oficial d’ensenyament superior emesa pel Govern d’Andorra o bé reconeguda a Andorra
(si la titulació no és andorrana)
Titulació oficial obtinguda en un estat membre de la Unió Europea (UE) o de l’Associació Europea de Lliure Comerç(EFTA) o bé reconeguda o homologada en algun país de l’UE o l’EFTA. El reconeixement o l’homologació han de donar dreta l’exercici de la professió en el país que l’ha acordat
CatalàDiploma oficial de llengua catalana de nivell B2 o superior emès o reconegut pel Govern d’Andorra---
Nacionalitat / residènciaNacionalitat andorrana o permís de residència i treballNacionalitat andorrana, permís de residència i treball o permís de frontererNotificació de treballs de curta durada
ReciprocitatSi no es disposa de nacionalitat andorrana, cal complir el requisit de reciprocitat (és possible l’exercici efectiu dela professió als nacionals andorrans en l’estat del qual és nacional el sol·licitant)------
Col·legiacióEn el cas de les professions col·legiades, incorporar-se al col·legi professional corresponent---


El Govern, mitjançant habilitació especial per decret, pot atorgar autoritzacions per a l’exercici de la professió titulada de la salut a persones que no compleixen algun dels requisits previstos a la normativa si es detecten necessitats sectorials o bé atenent a criteris d’experiència, qualificació i/o reputació professional dels professionals titulats concernits

Requisits prèvis

 • La persona sol·licitant ha de complir amb determinades condicions en relació a la seva nacionalitat o permisos d’immigració. Aquestes condicions varien en funció de la modalitat d’exercici sol·licitada:

- Compte propi: cal disposar de nacionalitat andorrana o de permís de residència i treball.
- Compte aliè: cal disposar de nacionalitat andorrana, permís de residència i treball o de permís de fronterer.

Si no es disposa del permís d’immigració requerit segons la modalitat d’exercici, cal fer els tràmits corresponents prop del ministeri encarregat d’interior. La sol·licitud per obtenir l’autorització d’immigració s’ha de presentar al mateix temps que la sol·licitud de professió titulada de la salut. 

Podeu obtenir més informació consultant la pàgina web del ministeri encarregat de justícia i interior (informació)

Pel que fa als professionals que volen exercir en la modalitat de curta durada, tenen la consideració de destacats i han de presentar al Departament d’Immigració una Notificació de treballs de curta durada (formulari H.1).

 • Disposar del NIA. Per sol·licitar-lo cal omplir i presentar el formulari Y5T003, “Sol·licitud d’atorgament del número d’identificació administrativa – NIA

Passos a posteriors

1. Avaluació de la sol·licitud
Els departaments de Govern competents en matèria de salut, justícia i interior, ensenyament superior i immigració valoren la sol·licitud i la documentació presentades.

Així mateix, les sol·licituds també són examinades en el marc del Comitè Tècnic de Valoració de l’Exercici de les Professions Titulades, en el qual participen els representants dels departaments mencionats anteriorment i els col·legis i associacions professionals.

Les autoritzacions en la modalitat de curta durada es resolen sense necessitats de ser avaluades pel Comitè Tècnic de Valoració de l’Exercici de les Professions Titulades.


2. Comunicacions
En cas necessari, el personal de Tràmits i/o del ministeri encarregat de la salut contactarà amb vostè per demanar-li informació o documentació complementària.


3. Resolució
Un cop efectuades les valoracions pertinents, s’emet una resolució en sentit favorable (si tot és correcte) o desfavorable (en cas de no complir-se els requisits legalment establerts). En cas favorable, en la mateixa resolució s’indica el número d’inscripció al Registre de professionals sanitaris (RPS).

Les autoritzacions concedides per habilitació especial per decret de Govern s’atorguen per un període que pot variar entre els 5-10 anys i poden estar subjectes a determinades condicions i/o limitacions d’acord amb l’interès general o les necessitats sectorials del país. En el decret d’autorització de Govern s’indica també el número d’inscripció al Registre de professionals sanitaris (RPS).


4. I després?
L’obtenció de l’autorització d’exercici de la professió titulada de la salut és el primer pas per poder exercir al país. La resta de tramitacions que cal efectuar són les següents:
 • Inscriure’s en el col·legi professional corresponent, en el cas de professions col·legiades. Estan exempts de col·legiació els professionals que exerceixen en la modalitat de curta durada.
 • Afiliar-se a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) per cotitzar en la modalitat corresponent (autònom/assalariat). 

Els professionals que exerceixen en la modalitat de curta durada han de fer (en el país en el que exerceixen habitualment) els tràmits pertinents per disposar d’una assegurança de cobertura sanitària a Andorra. El tipus d’assegurança que han d’obtenir dependrà de si treballen com a assalariats o com a autònoms en el lloc habitual d’exercici. Si el document d’assegurança de cobertura sanitària és d’Espanya, França o Portugal cal segellar-lo a la CASS.

 • El professionals que treballen en la modalitat de curta durada han de notificar els dies que treballen al Departament d’Immigració.
 • Cursar les sol·licituds corresponents per obrir un centre, servei o establiment sanitari o incorporar-se en un que ja estigui en funcionament. En funció del cas, cal presentar al Servei de Tràmits del Govern d’Andorra o als comuns el formulari O1T001 “Sol·licitud administrativa sanitària” o el formulari O1T003 “Sol·licitud de comunicació de modificació de dades per a centres, serveis i establiments”.
 • En cas que es desitgi treballar com a professional convencionat amb la CASS, cal presentar al Servei de Tràmits del Govern d’Andorra el formulari O2T001 “Sol·licitud d’acreditació per signar conveni amb la CASS”. Un cop obtinguda l’acreditació cal adreçar-se a la CASS per efectuar els tràmits pertinents per adherir-se al Conveni subscrit entre el col·legi professional de referència i la CASS.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Normativa

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dia/dies hàbil(s).

El servei no està disponible en línia