text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Demanda de reingrés a l'Administració general al cos d'educació

Sol·licitud de reingrés a l’Administració, després d’haver gaudit d’una excedència sense reserva de plaça.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Requisits previs

No haver exhaurit el període màxim d’excedència sense reserva (3anys) i complir amb els requisits del lloc de treball.

Temps de resolució

Abans del 31 de juliol, normalment sempre es resol abans de 10 mesos.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  10 mes(os).

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit