text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Denúncia tabaquisme passiu

Aquest és un formulari de denúncia per l'incompliment de la llei 7/2012 de protecció contra el tabaquisme passiu ambiental. Els ciutadans poden denunciar els incompliments. Cal que s'identifiquin, identifiquin el fet i si tenen proves les poden aportar.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Requisits prèvis

Per fer el tràmit en línia, cal disposar del certificat electrònic (per a més informació, visiteu el web següent: https://www.signaturaelectronica.ad/).

Vies de recurs

No es pot fer recurs

Breu descripció dels passos de tramitació

Presentar via on line o presencial el formulari de denúncia amb tota la informació requerida i adjuntar informació complementària si és que es disposa.

Passos següents

Fer arribar el formulari de denúncia amb tota la informació al Departament competent per tal de fer les gestions oportunes. Al denunciant se li ha de fer arribar un document informatiu de la recepció de la seva denúncia i no ha de rebre cap més resposta.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Normativa

 • Llei 7/2012, del 17 de maig, de protecció contra el tabaquisme passiu ambiental.
 • Reglament del 26 de setembre del 2012, que regula els criteris que han de complir les sales de fumadors; el control, la vigilància i lasenyalització d'aquestes sales, i els espais on està prohibit fumar.
 • Reglament regulador del procediment sancionador.
 • El Decret del 10 d'octubre del 2012 de creació del fitxer de dades personals de les denúncies i expedients sancionadors en relació amb laLlei 7/2012, del17 de maig, de protecció contra el tabaquisme passiu ambiental del Departament de Salut i Benestar.
 • Llei qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre del 2003

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dia/dies hàbil(s).

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit