text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Diploma Ciències històriques i Socials

En construcció.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Detall de la presentació

Presencial

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Fotocòpia del passaport o document oficial d’identitat per als no andorrans.

 • En cas de pèrdua o robatori heu de presentar el certificat expedit pel Servei de Policia.

 • En cas de deteriorament de la qualificació heu de lliurar la deteriorada.

 • En cas de rectificació, canvi de nom, canvi de cognom i canvi de nacionalitat heu de lliurar el certificat oficial corresponent.

Normativa

 • Llei 29/2021, del 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals.
 • Llei 17/2018, del 26 de juliol, d’Ordenament del sistema educatiu andorrà.
 • Llei 21/2021, del 15 de juliol, de modificació del la Llei 17/2018, del 26 de juliol, d’Ordenament del sistema educatiu andorrà.
 • Decret creador i regulador del registre de diplomes de nivells de català i de ciències històriques i socials, publicat al BOPA núm. 52, del 27 de juny del 2007.
 • Decret 436/2021, del 22-12-2021, pel qual es regula l’expedició de qualificacions d’ensenyament obligatori i postobligatori de caràcter estatal d'ensenyament no superior del ministeri encarregat de l’educació.
 • Decret 437/2021, del 22-12-2021, creador i regulador del Registre oficial de qualificacions d’ensenyament obligatori i postobligatori de caràcter estatal d'ensenyament no superior.
 • Decret del 26-06-2007, creador i regulador del Registre de Certificats dels mòduls de qualificació professional.
 • Decret 51-2023, del 25-1-2023, de creació i regulació dels diplomes de competència digital ciutadana.
 • Edicte de l’11 de juny del 2008, pel qual es publiquen els preus per a l’emissió de duplicats de títols, de diplomes i de certificats dels mòduls de qualificació professional emesos pel ministeri d’Educació, Formació professional, Joventut i Esports.
 • Text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989, aprovat per Decret legislatiu de 3 de juliol del 2019.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mes(os).

El servei no està disponible en línia