text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Estètica, cosmètica perfumeria

En construcció.
FORMATTED

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Detall de presentació

Presencial

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Fotocòpia del passaport/DNI per als no andorrans.

 • Per als alumnes que no posseeixen el Diploma d’Ensenyament Professional del sistema educatiu andorrà, fotocòpia compulsada del títol equivalent al Diploma d’Ensenyament Professional reconegut pel Govern d’Andorra

 • Informe acreditatiu emès per un professional especialitzat Col·legiat per als candidats amb necessitats educatives específiques.

Normativa

 • Llei 17/2018, del 26 de juliol, d’ordenament del sistema educatiu andorrà.
 • Decret de creació del Diploma de Batxillerat professional, del 28 de novembre del 2012.
 • Decret 315/2022, del 13-7-2022, d’ordenament del nivell de formació professional inicial i de batxillerat professional del sistema educatiu andorrà.
 • Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals.
 • Decret del 13-03-2013 que regula el fitxer de dades personals denominat Registre dels candidats que es presenten a la prova oficial de batxillerat professional del sistema educatiu andorrà del Ministeri d’Educació i Joventut.
 • Decret del 23-12-2020 regulador de les mesures específiques per a les proves oficials del ministeri encarregat de l’educació.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  20,00 €

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

El servei no està disponible en línia