text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

G.2. Autorització de treball temporal de fronterer

Autoritza a treballar al país de forma temporal mentre l’autorització sigui vigent, però s’ha de pernoctar de forma habitual fora del territori andorrà.
La pot sol·licitar, d’acord amb la legislació vigent, tota persona nouvinguda que:
• S’aculli a la quota reglamentàriament establerta.
• Disposi d’un contracte de treball determinat amb una empresa legalment constituïda al país.
• Estableixi la seva residència fora del territori andorrà.

Període de l'autorització
La durada de l’autorització d’immigració temporal s’ajusta a una temporada de l’any determinada prèviament.

Important
Tots els documents oficials lliurats per autoritats d’estats estrangers s’han de presentar o bé autenticats amb la postil·la de la Convenció de l’Haia, o bé degudament legalitzats.
FORMATTED

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Documents del tràmit

La documentació amb efectes enunciatius i no limitatius que heu d’adjuntar és la següent:

 • 1. Sol·licitud d’autorització de treball degudament omplerta.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 • 2. Original i fotocòpia del passaport vigent. Els nacionals dels estats membres de la Unió Europea i de l’Espai Econòmic Europeu poden, de forma alternativa, presentar l’original i una fotocòpia del seu document nacional d’identitat vigent.
 • 3. Certificat d’antecedents penals del país d’origen, del país de la seva nacionalitat, així com dels països de residència.
 • 4. Declaració jurada relativa als antecedents penals.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 • 5. Document de signatura
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

  Una fotografia en color (35 x 45 mm) presa recentment, en un termini inferior a 6 mesos abans de la sol·licitud, amb la fisonomia totalment visible i el cap descobert.
 • 6. Certificat oficial de residència (empadronament).
 • 7. Document acreditatiu de l’estat civil. En el cas de ser solter/a: Certificat oficial de solteria o declaració jurada signada per la persona sol·licitant.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 • 8. Curriculum vitae amb els diplomes o altres documents acreditatius de la qualificació professional.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 • 9. Contracte de treball.
 • 10. Notificació d’ordre d’abandó del territorio.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 • 11. Diligència de visat.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 • 12. Extracte de punts de la CASS de la persona sol·licitant si ja havia treballat anteriorment a Andorra.
 • 13. Informació revisió mèdica i consentiment de proves mèdiques.
  Informació revisió mèdica
  Consentiment de proves mèdiques

Detall de presentació

S’ha de presentar de forma presencial

Normativa

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  190,96 €

 • Quan es paga?

  Cal fer el pagament per poder presentar el tràmit.

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

El servei no està disponible en línia