text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

H.1. Notificació de treballs de curta durada (menys de 5 dies)

Autoritza a residir i a executar únicament treballs d’una durada que no excedeixi els 30 dies naturals per any natural.

La pot sol·licitar, una persona física o jurídica d’Andorra que vulgui contractar els serveis d’una empresa estrangera o d’un professional autònom estranger per un període de curta durada que no excedeixi 30 dies naturals per any natural.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Detall de presentació

Aquest tràmit ha de ser igual o inferior a 4 dies.

Aquest tràmit es pot fer tant de forma presencial com online.

Presencial: tràmit H1 de la pagina web www.immigracio.ad

Per fer-lo presencialment, s’ha d’anar al Departament d’Immigració amb la documentació requerida emplenada i signada. Informeu-vos dels horaris d’atenció al públic a la mateixa web.

Per la presentació online, cal omplir el formulari del mateix tràmit i enviar-lo, juntament amb la documentació requerida, a servei.immigracio@govern.ad

Tràmits a posterior

Avaluació del tràmit

El Departamentvalora la informació i documentació presentada o enviada.

Resolució

Presencialment, si tot és correcte es lliura una fotocòpia del formulari T2G017 lliurat per la persona interessada amb el segell de data d’enregistrament del nostre Departament.
Online, si tot és correcte s’envia un mail a on es notifica que el tràmit s’ha resolt favorablement

Documents que s’han de presentar

 • 1. Notificació de treballs de curta durada
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç>
 • 2. Fotocòpia del passaport i/o DNI i de la targeta de residència a l'estranger, si escau.
 • 3. Fotocòpia del certificat acreditatiu del domicili si la prestació és superior a 1 dia.
 • 4. Fotocòpia de l'acreditació de la cobertura sanitària. 

  Normativa

  Està sol·licitant un nou tràmit com
  Usuari anònim

  • Període de l’any en què es pot demanar

   Tot l’any.

  • Preu

   0,00 €

  • Termini de resolució

   48 hora/hores.

  El servei no està disponible en línia