text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

I.2. Autorització de treball sense residència: autorització de renovació

Per obtenir la renovació d’una autorització d’immigració que autoritza a treballar, la persona que n’és titular ha d’haver residit i treballat a l’estranger per a una empresa legalment constituïda a Andorra a comptar de la data d’inici si es tracta d’una autorització inicial, o de la data de la darrera renovació, en els altres casos.

Important

La sol·licitud de renovació s’ha de presentar al Servei d’Immigració com a màxim seixanta dies abans de la data d’expiració de l’autorització que es pretén renovar.

Si durant la vigència de l’autorització del Servei d’Immigració s’ha produït algun canvi que no s’ha notificat, a la renovació s’hi ha d’adjuntar la documentació necessària per poder-ho fer al moment.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Detall de presentació

Es pot fer de forma presencial o online

Actualment és de forma presencial

Documents que s’han de presentar

La documentació amb efectes enunciatius i no limitatius que heu d’adjuntar és la següent:

 • 1. Sol·licitud d’autorització de renovació degudament omplerta.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 • 2. Original i fotocòpia del passaport vigent. Els nacionals dels estats membres de la Unió Europea i de l’Espai Econòmic Europeu poden, de forma alternativa, presentar l’original i una fotocòpia del seu document nacional d’identitat vigent.
 • 3.Document de signatura.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
  Una fotografia en color (35 x 45 mm) presa recentment, en un termini inferior a 6 mesos abans de la sol·licitud, amb la fisonomia totalment visible i el cap descobert.
 • 4. Autorització del Servei d’Immigració. En cas de pèrdua o de robatori, s’ha d’aportar el certificat del Servei de Policia en què s’acrediti aquesta circumstància.
 • 5. Butlletins de salari de la vigència de l'autorització que es vol renovar.
 • 6. Extracte de punts de la CASS. 

Normativa

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  22,61 €

 • Quan es paga?

  Cal fer el pagament per poder presentar el tràmit.

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

El servei no està disponible en línia