text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Importació temporal mitjans trans

Autorització per importar temporalment al Principat una maquinària o un mitja de transport extranger per treballar a Andorra.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Requisits prèvis

 • Cal presentar la sol·licitud d’autorització d’importació almenys 48 hores abans d’entrar el mitjà de transport o la maquinària
 • Un cop lliurada l’autorització cal portar-la al Despatx Central de Duana per a la seva validació

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Fotocòpia del permís de circulació i característiques tecniques i 2 factures d'origen

Normativa

 • Llei de l'impost de mercaderies indirectes (IMI), del 26 de juny de 1991, publicada al BOPA núm. 27, del 28 de juny de 1991
 • Llei del Codi de la circulació, del 10 de juny de 1999, publicada al BOPA núm. 40, del 14 de juliol de 1999
 • Llei 5/2004, del 14 d'abril, del Codi de Duana
 • Reglament d'aplicació de la Llei 5/2004, del 14 d'abril, del Codi de Duana. L'admissió temporal
 • Reglament d'aplicació de la Llei de l'impost de mercaderies indirecte
 • Llei de seguretat i qualitat industrial, del 22 de juny del 2000, BOPA nº 41, Any 12, del 26 de juliol del 2000

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  8,58 €

 • Quan es paga?

  Cal fer el pagament per poder presentar el tràmit.

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit