text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Inici de l’activitat dels prestadors de serveis de confiança electrònica qualificats

Per mitjà de la present es comunica a la Comissió Nacional d’Acreditació la intenció d’iniciar la prestació d’un servei de confiança electrònica segons preveu l’article 36 de la Llei 5/2014, del 27 de novembre, de serveis de confiança electrònica (d’ara en endavant “LCCE”).

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • DPC
  Document de Declaració prèvia de pràctiques de confiança (CPS) (D’acord amb l’article 29 de la LCCE i amb el Capítol 6.1 de la norma ETSI EN 319 401), que inclogui les garanties i les obligacions dels prestadors, d’acord amb la normativa tècnica “Certificate Policy and Certification Practices Framework” RFC 3647 (Visible al web: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3647.txt).

 • Auditoria de la seguretat
  Informe d’auditoria de la seguretat al que es refereix l’article 35.1 i 36.1 de la LCCE.

 • Anàlisi de riscos
  Un anàlisi de riscos (D’acord amb el Capítol 5 de la norma ETSI EN 319 401 i en referència a l’article 27.1 LCCE) per identificar, analitzar i avaluar els riscos dels serveis de confiança tenint en compte el negoci i els aspectes tècnics.

 • T&C
  Els Termes i Condicions (D’acord amb el Capítol 6.2 de la norma ETSI EN 319 401 i en referència a l’article 26.1 de la LCCE) on es posa a disposició del subscriptors del servei i entitats dependents, els termes i condicions relatius als serveis oferts. Poden incloure les condicions generals de contractació.

 • Certificat d’Assegurança
  Una assegurança de responsabilitat (D’acord amb l’article 30 de la LCCE i el Capítol 7.1.1 de la norma ETSI EN 319 401) apropiada a la legislació aplicable que cobreixi les responsabilitats derivades de les seves operacions.

 • Pla de Cessament
  Un pla de cessament de les activitats (D’acord amb l’article 31 de la LCCE i el Capítol 7.12 de la norma ETSI EN 319 401).

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mes(os).

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit