text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Inscripció a la Prova d’accés als estudis d’ensenyament superior per a persones més grans de 25 anys

Aquest tràmit serveix per inscriure's a la prova d'accés als estudis d'ensenyament superior per a persones més grans de 25 anys, que dona accés a l'ensenyament superior d'Andorra.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Detalls de presentació

Inscripció online únicament.

Necessites ajuda

Telèfon de contacte 743300
examens.accesuni@govern.ad

Si no soc apte, m’he de tornar a presentar a totes les proves?
No, pots conservar les qualificacions durant 3 convocatòries seguides

Tràmits a posterior

Recollir el certificat que informa sobre si la persona és apta o no apta.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Certificat acreditatiu nivell B2 de llengua catalana.

 • Informe acreditatiu emès  per un professional especialitzat col·legiat en cas de sol·licitar mesures d’adaptació a les proves.

 • Certificat acreditatiu nivell B1 de llengua estrangera o certificat d’escolaritat que acrediti que la persona que sol·licita l’exempció ha cursat els estudis en llengua castellana o francesa.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Del 15-03-2024 al 27-03-2024.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dia/dies hàbil(s).

No s'ha iniciat el període de tramitació per a aquest servei