text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Inscripció a l’acció formativa impartida per l’Administració adreçada a les persones que vulguin esdevenir propietàries d’un gos potencialment perillós

És la sol·licitud per inscriure’sa la formació impartida per la Administració per les persones que vulguin ser propietaris d'un gos potencialment perillós. Aquest requisit és aplicable a les persones que es vulguin esdevenir propietaris d'aquest tipus d'animals a partir del 9-09-2021.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Vies de recurs

Les vies de recurs són les que estableix el Codi de l'Administració.

Requisits previs

Els candidats a l’assistència a aquesta acció formativa han de presentar la “Sol·licitud d’inscripció a l’acció formativa impartida per l’Administració adreçada a les persones que vulguin esdevenir propietàries d’un gos potencialment perillós” al Servei de Tràmits o bé a la seu electrònica del Govern, www.e-tramits.ad/tramits/, i han d’especificar-hi a quina sessió formativa volen assistir. Han d’adjuntar-hi un document que acrediti que són majors d’edat, juntament amb l’atestació que acredita que han superat satisfactòriament la formació prèvia obligatòria en un centre d’ensinistrament legalment establert, a tot tardar cinc dies hàbils abans de la data d’inici de la sessió formativa.

Propers passos

1

Donar d'alta a l'animal al Registre d'Animals de Companyia

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Document que acredita que han superat satisfactòriament la formació prèvia obligatòria en un centre d’ensinistrament legalment establert

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dia/dies hàbil(s).

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit