text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Inscripció a l'esport extraescolar

Els esports que es realitzaran són: atletisme, bàsquet, ciclisme, handbol, golf, tennis, rugbi i voleibol. El vostre fill podrà participar en aquest programa, que tindrà lloc a les instal·lacions esportives del centre escolar.

 • Les activitats esportives es faran els dilluns, dimecres i divendres, a partir del mes de setembre, al gimnàs de la mateixa escola fins a les 19 h.
 • Amb aquestes activitats, volem apropar la pràctica esportiva a tots els infants de primer i segon cicle, i alhora optimitzar les instal·lacions del centre escolar. El projecte d’esport extraescolar ha de promoure la diversitat en els esports i no orientar-los exclusivament a la competició. Així doncs, els vostres fills disposaran d’un ampli ventall d’activitats per afavorir el desenvolupament físic i motor, en un ambient educatiu on el treball dels valors té un paper fonamental.

 • Persones que el poden demanar

  Persona física

  Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

  Persona jurídica

  Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

  Representant

  Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
  Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

  Requisits previs

  ADJUNTAR CÒPIA DEL CERTIFICAT D'ASSEGURANÇA EXTRAESCOLAR VIGENT

  Documents que s’han de presentar

  • Sol·licitud
   Podeu descarregar el document des del següent enllaç

  • Còpia certificat d'assegurança extraescolar

  Normativa

  • Edicte pel qual es publiquen els preus corresponents a les activitats d'esports extraescolars, publicat al BOPA núm. 70, del 7 de octubre del 2015.
  • A l’efecte del que preveu la Llei 15/2003 de protecció de dades de caràcter personal, del 18 de desembre, s’informa que les dades que ens faciliteu s’incorporaran al fitxer informatitzat de les activitats d'esport extraescolar, la titularitat i la responsabilitat del qual corresponen al Ministeri d'Educació i Enesenyament Superior del Govern, que prendrà les mesures necessàries per garantir-ne la seguretat i la confidencialitat. El contingut d’aquest fitxer és per confeccionar les activitats d'esport extraescolar. L’usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i supressió a l’adreça del i Enesenyament Superior, av. Rocafort, edifici El Molí, núm. 21- 23, AD 600 Sant Julià de Lòria.

  Està sol·licitant un nou tràmit com
  Usuari anònim

  • Període de l’any en què es pot demanar

   Tot l’any.

  • Termini de resolució

   60 dia/dies hàbil(s).

  El servei no està disponible en línia