text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Inscripció a l’examen teòric per obtenir un títol per poder pilotar

En construcció.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Tramitació

Presencialment mitjançant la documentació següent:
R6T002 Sol·licitud de títol per poder pilotar embarcacions andorranes d’esbarjo i esportives

Documents que s’han de presentar

 1. Sol·licitud.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 2. Una fotografia de carnet recent.
 3. Certificat mèdic oficial amb data d’expedició de màxim 3 mesos.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  49,31 €

 • Termini de resolució

  2 mes(os).

El servei no està disponible en línia