text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Inscripció al Programa

En construcció.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Detall de presentació

Presencial

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Normativa

 • Llei 4/2019, del 31 de gener, d'ocupació
 • Decret del 12-2-2020 d’aprovació del Reglament de l’ocupació
 • Decret del 8-2-2023 d’aprovació del Reglament de foment de la contractació mitjançant el sector públic i les entitats d’iniciativa social
 • Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals
 • Decret del 28-9-2022 d’aprovació del Reglament d’aplicació de la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mesos.

El servei no està disponible en línia