text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Inscripció EGHUT

Una cop obtingut el Registre de Comerç, disposeu de tres mesos per demanar el Registre d'empreses de gestió d'habitatges d'ús turístic.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Preguntes freqüents

Veure pàgina web www.turisme.ad

Vies de recurs

Les vies de recurs són les que estableix el Codi de l'Administració.

Requisits previs

Prèviament ha de tenir el Registre de Comerç amb l’activitat d’empresa de gestió d’habitatges d’ús turístic (EGHUT).

Presentació de la sol·licitud

1

Una vegada obtingut el Registre de Comerç es pot presentar la sol·licitud al Registre d'empreses de gestió d'habitatges d'ús turístic.

Propers passos

1

A partir del moment que l'establiment s'obre al públic, independentment de què ja hagi obitngut la classificació s'ha de donar d'alta al Registre d'ocupació d'allotjaments turístics (ROAT).

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • En el cas de societat, certificació de la junta de la societat facultant el/la sol·licitant a signar la demanda (si no és càrrec representatiu o no té poders inscrits al Registre de Comerç).

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  644,23 €

 • Termini de resolució

  60 dia/dies hàbil(s).

El servei no està disponible en línia