text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Inscripcions als exàmens de català en línia

Inscripció als exàmens oficials de llengua catalana. Aquest tràmit és exclusivament en línia.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Breu descripció dels passos de tramitació

1

Preparar el certificat digital

2

Accedir al tramitador en línia

3

Completar el formulari de sol·licitud

4

Adjuntar la documentació requerida

5

Signar i presentar la sol·licitud

6

Rebre el comprovant de l’entrada del tràmit amb el número de tràmit assignat.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Normativa

 • Llei Qualificada d’Educació, del 3 de setembre de 1993.
 • Llei d’Ordenament del sistema educatiu, del 9 de juny de 1994.
 • Llei de qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre del 2003.
 • Decret que regula el fitxer de dades personals: “Registre dels candidats que es presenten per lliure a l’obtenció de títols oficials així com els candidats que es presenten per lliure a les proves oficials d’accés a estudis i formacions ofertes pel ministeri encarregat de l’educació”, del 12 de març del 2008.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  17,15 €

 • Quan es paga?

  Cal fer el pagament per poder presentar el tràmit.

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.