text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Instal·lacions de generació d’energia elèctrica (IPEE)

Aquest tràmit permet formalitzar el registre de les noves instal·lacions de producció elèctrica, així com la gestió de qualsevol modificació o baixa. Es tracta d’un tràmit destinat a professionals però amb accés també a les persones titulars de les instal·lacions.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Via de recurs

Contra la resolució es pot interposar recurs administratiu, davant del mateix Govern, en el termini màxim d’un mes a comptar de la data de notificació d’acord amb l’article 129 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l’Administració. Segons els articles 52 i 135 del text consolidat del Codi de l’Administració, la interposició de recurs no suspèn l’execució de l’acte impugnat.

Necessiteu ajuda

Oficina de l’energia i del canvi climàtic

  Av. Príncep Benlloch, 30, 4t pis
  AD500 Andorra la Vella
  147 / +376 875707
  De dilluns a dijous de 08ha 17h
  Divendres de 08h a 14h30
Calendari d'horaris i festius

Passos previs

Haver obtingut un punt de connexió amb l’entitat distribuïdora corresponent.

Tràmits a posterior

Un cop completat el registre el titular de la instal·lació pot formalitzar el contracte d’injecció d’energia elèctrica a la xarxa amb l’entitat distribuïdora que correspongui.

Documents que s’han de presentar

 • Projecte per a instal·lacions de més de 20kW.

 • Projecte per a instal·lacions de fins a 20kW.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mes(os).