text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Intercanvi automàtic d’informació - Aportacions a comptes exclosos IF001

En construcció.FORMATTED

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Normativa

 • Llei qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre del 2003.
 • Acord del 4 de desembre del 2013 que regula el fitxer de dades personals del Registre de Dades Tributàries del Ministeri de Finances.
 • Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal.
 • Decret del 02-08-2017 d’aprovació del Reglament de desenvolupament de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dia/dies hàbil(s).

El servei no està disponible en línia