text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Intercanvi informació fiscal

En construcció. FORMATTED

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Detall de presentació

Presencial

Documents que s’han de presentar

 1. Sol·licitud.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 2. Doc Extra:
  • Fotocòpia del passaport/DNI per als no andorrans.
  • Poders de representació (en cas de ser una persona jurídica).
  • Certificat de residència fiscal de la persona representant.

Normativa

 • Llei 10/2017, del 25 de maig, d’intercanvi d’informació mitjançant sol·licitud prèvia i d’intercanvi d’informació espontani en matèria fiscal.
 • Reglament de desenvolupament de la Llei 10/2017, d’intercanvi d’informació mitjançant sol·licitud prèvia i d’intercanvi d’informació espontani en matèria fiscal.
 • Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, article 38 (“Capacitat d’obrar i representació”).
 • Llei qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre del 2003.
 • Decret que regula el fitxer de dades personals "Dades tributàries" del ministeri encarregat de les finances.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

El servei no està disponible en línia