text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

J.2. Residència i treball per compte propi autorització de renovació

Per obtenir la renovació d’una autorització de residència i treball per compte propi, la persona que n’és titular ha d’haver residit i treballat de forma permanent i efectiva al Principat d’Andorra, en el cas d’una persona professional liberal, o com a mínim durant 183 dies l’any en tots els altres casos. Així mateix, en el supòsit d’una persona professional liberal, cal que hagi complert durant la vigència de l’autorització i continuí justificant que té l’autorització d’exercici de la professió liberal i justificar que està col·legiat prop del col·legi professional corresponent quan escaigui.

Important

La sol·licitud de renovació s’ha de presentar al Servei d’Immigració com a màxim seixanta dies abans de la data d’expiració de l’autorització que es pretén renovar.

Per obtenir la renovació d’una autorització de residència i treball per compte propi, la persona que n’és titular ha d’haver residit i treballat al Principat d’Andorra de manera permanent i efectiva.

Si durant la vigència de l’autorització del Servei d’Immigració s’ha produït algun canvi que no s’ha notificat, a la renovació s’hi ha d’adjuntar la documentació necessària per poder-ho fer al moment.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Detall de presentació

Es pot fer de forma presencial o online
Actualment és de forma presencial

Documents que s’han de presentar

La documentació amb efectes enunciatius i no limitatius que heu d’adjuntar és la següent:

 • 1.Sol·licitud d’autorització de renovació degudament omplerta.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 • 2. Original i fotocòpia del passaport i/o del document nacional d’identitat vigent.
 • 3. Document de signatura.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
  Una fotografia en color (35 x 45 mm) presa recentment, en un termini inferior a 6 mesos abans de la sol·licitud, amb la fisonomia totalment visible i el cap descobert.
 • 4. Autorització del Servei d’Immigració. En cas de pèrdua o robatori, s’ha de dur el certificat del Servei de Policia en què s’acrediti aquesta circumstància.
 • 5. Extracte de punts de la CASS del sol·licitant.
 • 6. Certificat de residència del Comú.
 • 7. Documents acreditatius de l’activitat mercantil de la societat i del comerç/ingressos del període de vigència de l’autorització d’immigració que és vol renovar. 

Normativa

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  22,61 €

 • Quan es paga?

  Cal fer el pagament per poder presentar el tràmit.

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

El servei no està disponible en línia