text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Lloc de treball

Presentar-se a una convocatòria externa per cobrir una plaça de caràcter fix o interí de l'Administració general.FORMATTED

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • La documentació que s'exigeix a l'edicte publicat al BOPA referit al lloc de treball al qual concorreu en cas d'edicte extern  

Normativa

 • Llei 1/2019, de la funció pública, del 17 de gener.
 • Decret del 10-11-2004 pel qual s'aprova el Reglament de selecció, promoció i carrera professional de l'Administració general.
 • Decret del 15-1-2014 d’aprovació del Reglament de modificació de l’article 44 del Reglament de selecció, promoció i carrera professional de l’Administració general, del 10 de novembre del 2004.
 • Text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989, aprovat per decret legislatiu del 3 de juliol del 2019.
 • Decret del 26-2-2014 d’aprovació del Reglament de modificació de l’article 46 del Reglament de selecció, promoció i carrera professional de l’Administració general, del 10 de novembre del 2004.
 • Llei qualificada de protecció de dades personals, del 28 d’octubre del 2021.
 • Acord del 17 de maig del 2017 que regula els fitxers de dades personals de la Secretaria d’Estat de Funció Pública.
 • Llei 17/2018, del 26 de juliol, d'ordenament del sistema educatiu andorrà.
 • Estatut intern del personal amb responsabilitat de gestió administrativa i/o pedagògica dependent del Govern d'Andorra, de l'11 de setembre de 1996.
 • Decret pel qual s'aprova el Reglament intern del personal tècnic d'ensenyament del Govern d'Andorra, de l'11 de febrer del 2004.
 • Decret del 28-7-2010 pel qual s'aprova el Reglament de modificació del Reglament intern del personal col·laborador educatiu del Govern d'Andorra.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dia/dies hàbil(s).

El servei no està disponible en línia