text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Matrícula personalitzada - atribució de placa

Un cop el usuari tingui la resolució de reserva de matrícula personalitzada favorable, ha d'entrar el tràmit d'atribució per tal de poder posar la matrícula al seu vehicle, al moment de recollir de la carta groga amb la matrícula personalitzada a de fer el pagament.FORMATTED

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Carta groga

Normativa

 • Llei 24/2014, del 30 d'octubre, de plaques de matrícula personalitzada de vehicles.
 • Llei del Codi de la circulació vigent.
 • Reglament regulador de la fabricació i la instal·lació de les plaques de matrícula en vehicles i ginys mecànics vigent.
 • Llei 21/2019 del 18 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

El servei no està disponible en línia