text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Matriculació d'una embarcació

Per matricular una embarcació

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Certificat d’assegurança a nom del comprador

 • Factura d’origen amb el segell original de la Duana andorrana

 • Declaració de la Duana 

 • Fitxa tècnica

 • Certificat de baixa de l'embarcació (en cas que hagi estat matrículat en un altre país) 

 • Escriptura notarial de poders del representant legal (en el cas de no tenir signatura) 

 • Còpia del passaport/DNI per als no andorrans (en el cas de ser el primer vaixell inscrit al seu nom) 

 • Contracte de reserva de domini signat per les parts compradora i venedora (en el cas de pagar a terminis) o contracte de lloguer (si escau)

 • La documentació complementària que assenyali el departament competent en matèria de transport conforme l'embarcació compleix la normativa europea (2013/53/UE) - Si és d'ocasió ha de portar el certificat de l'ITB del país d'origen o del país en el qual es troba l'embarcació. 

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mes(os).

El servei no està disponible en línia