text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Modificació aigües residuals

En Construcció
FORMATTED

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Detall de presentació

Presencial

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 • Docs Extra (2)
  • Estudi d’impacte ambiental
  • Projecte de l’activitat

Normativa

• Llei de residus.
• Reglament per a la realització de treballs o activitats que modifiquin l’estat actual del terreny.
• Llei qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre del 2003.
• Decret 19/02/2014 pel qual es regulen diversos fitxers de dades personals del Departament de Medi Ambient

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

El servei no està disponible en línia