text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Modificació de dades del Registre d'Identificació Administrativa.

Aquest tràmit permet modificar les dades relatives al NIA que consten al Registre d'Identificació Administrativa.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Passaport o Document d’Identitat (en el seu defecte, certificació de la partida de naixement)
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Documents acreditatius de la condició de representant,en el seu cas
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Documents que acreditin de forma fefaent la modificació
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Normativa

 • Llei qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre del 2003, publicada al BOPA núm. 003, any 16, del 21 de gener del2004.
 • Llei 8/2007, de 17 de maig de regulació del Número d’Identificació Administrativa, publicada al BOPA núm. 050, any 19, del 20 de juny del 2007.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dia/dies hàbil(s).

El servei no està disponible en línia