text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Modificació de guardes d'infants en domicili

Sol·licitud per aquelles persones que volen modificar les dades de l’autorització de guarda d’infants a domicili inicial. Modificació d’adreça, nombre o edat dels infants guardats

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Requits previs

Disposar de l’autorització de guarda d’infants a domicili vigent.

Via de recurs

Contra la resolució es pot interposar recurs administratiu, davant del mateix Govern, en el termini màxim d’un mes a comptar de la data de notificació d’acord amb l’article 129 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l’Administració. Segons els articles 52 i 135 del text consolidat del Codi de l’Administració, la interposició de recurs no suspèn l’execució de l’acte impugnat.

Necessiteu ajuda

Departament d’Infància, Adolescència i Joventut

  Av. Príncep Benlloch, 30, 4t pis
  AD500 Andorra la Vella
  +376 874800
  De dilluns a dijous de 08ha 17h
  Divendres de 08h a 14h30

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Certificat d'antecedents penals.

 • Certificat de la companyia asseguradora conforme la persona sol·licitant té una assegurança de responsabilitat civil i d'accidents que cobreixi un import mínim de 150.253 euros. El certificat d'assegurança el podeu presentar al moment de recollir l'autorització. No obstant això, recordeu que sense el certificat d'assegurança no us podran entregar l'autorització.

 • Butlletí elèctric i certificat de manteniment de l'empresa instal· ladora de gas butà (si n'hi ha).

 • Declaració sobre els drets civils per realitzar guardes d'infants en domicili.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Declaració sobre l'acord de la família per realitzar guardes d'infants en domicili.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mes(os).

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit