text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Modificació EGHUT

Amb aquest tràmit es demana la modificació del registre d’empresa de gestió d’habitatges d’ús turístic (EGHUT) i prèvia inspecció, s’obté la placa de classificació si escau.

També permet la modificació de les dades del titular del Registre de Comerç.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Preguntes freqüents

Veure pàgina web www.turisme.ad

Vies de recurs

Les vies de recurs són les que estableix el Codi de l'Administració.

Requisits previs

Prèviament ha de tenir el Registre d’empresa de gestió d’habitatges d’ús turístic (EGHUT) atorgada des del Departament de Turisme.

Presentació de la sol·licitud

1

Poden presentar la sol·licitud de modificació qualsevol empresa degudament registrada com empresa de gestió d’habitatges d’ús turístic (EGHUT).

Propers passos

1

A partir del moment que l’establiment ha fet la modificació del registre, si es cau, haurà de modificar l’administrador del Registre d’ocupació d’allotjaments turístics (ROAT).

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • En el cas de societat, certificació de la junta de la societat facultant el/la sol·licitant a signar la demanda (si no és càrrec representatiu o no té poders inscrits al Registre de Comerç).

Normativa

 • Llei 16/2017, del 13 de juliol, general de l'allotjament turístic i reglaments que la desenvolupen.
 • Llei qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre del 2003.
 • Reglament de data 25 d'abril de funcionament del Reglament d'Habitatge d'Ús Turístic (HUT) i d'Empreses de Gestió d'Habitatges d'Ús Turístics (EGHUT)

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  644,23 €

 • Termini de resolució

  60 dia/dies hàbil(s).

El servei no està disponible en línia