text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Modificació ROAT

Un cop obtingut el Registre de Comerç, l'establiment ha de sol·licitar l'alta al ROAT. Aquesta ha d'anar acompanyada per la Sol·licitud de Reconeixement de Signatura MIL/ROAT.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Requisits previs

Prèviament ha de tenir l'autorització comercial corresponent (Registre de Comerç amb l'activitat corresponent).

Vies de recurs

Les vies de recurs són les que estableix el Codi de l'Administració.

Preguntes freqüents

Veure pàgina web www.turisme.ad

Presentació de la sol·licitud

1

Per poder sol·licitar l'alta al Registre d'ocupació d'allotjaments turístics (ROAT), prèviament han de tenir el Mòdul d'identificació en línia (MIL)

Propers passos

1

A partir del moment que l'establiment s'obre al públic, independentment de què ja hagi obitngut la classificació s'ha de donar d'alta al Registre d'ocupació d'allotjaments turístics (ROAT).

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • En el cas de societat, certificació de la junta de la societat facultant el/la sol·licitant a signar la demanda (si no és càrrec representatiu o no té poders inscrits al Registre de Comerç).

Normativa

 • Llei 16/2017, del 13 de juliol, general de l'allotjament turístic i reglaments que la desenvolupen.
 • Llei qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre del 2003.
 • Reglament de data 25 d'abril de funcionament del Reglament d'Habitatge d'Ús Turístic (HUT) i d'Empreses de Gestió d'Habitatges d'Ús Turístics (EGHUT)

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit