text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Obertura de rases

Obra d'obertura de qualsevol carretera o via urbana per tal d'implantar-hi, modificar o mantenir les canalitzacions i les instal·lacions, o qualsevol causa que impliqui l'afectació del paviment de la via.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Requisits previs

Fer demanda al comú pertinent de l'ocupació.

Preu

El preu és de 105,05 €/m.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Original de la sol·licitud de permís d'obertura de rases decretada pel comú corresponent

 • Plànol de situació dels treballs a realitzar.

 • Croquis de secció dels treballs

 • Autorització del comú corresponent, i del servei de circulació en cas de via urbana.

 • Un aval o una fiança a nom del Govern d'Andorra expedit per una entitat de crèdit autoritzada a Andorra d'un import per metre lineal igual al preu públic vigent establert per a l'autorització d'obertura de rases

 • Detall d'ocupació de la via: situació de contenidors, apilament de materials, espais protegits, etc.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dia/dies hàbil(s).

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit