text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Obtenció del carnet de caçador

Obtenció del carnet de caçador, ja sigui per avaluació o convalidació.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Preu

El preu és 62.97 € i s'actualitza anualment amb el IPC en publicar-se l'Ordre ministerial relativa a la convocatòria de les sessions d'avaluació per obtenir el carnet de caçador i les sessions del curs de formació previstes per a l'any que toca. 

Breu descripció dels passos de tramitació

Presentar la sol·licitud amb la documentació requerida

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Fotocòpia del DNI (només per a estrangers)

 • Una fotografia recent i amb el fons blanc de 35 x 45 mm (només per al cas de primera llicència)

 • Certificat d'assegurança de responsabilitat civil vigent, establerta per una companyia d’assegurances degudament autoritzada per actuar dins del territori nacional, que cobreixi les responsabilitats civils en què puguin incórrer el caçador directament o els seus gossos, per una suma mínima de 240.000 euros.

 • En el cas que es vulgui la convalidació de la llicència estrangera per obtenir el carnet de caçador, caldrà adjuntar els documents que justifiquin que:

  • La llicència de caça estrangera té una antiguitat mínima de cinc anys.
  • La llicència de caça estrangera va ser obtinguda amb un sistema establert de proves.
  • El país o la regió d'origen de la llicència estrangera convalida la llicència de caça d'Andorra

Normativa

 • Llei de caça, vigent
 • Reglament d’obtenció i expedició del carnet de caçador, vigent
 • Llei qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre del 2003
 • Decret del 7 d'octubre del 2015 pel qual es regulen els fitxers de dades personals de la Direcció General de Medi Ambient i Sostenibilitat
 • Reglament de caça, vigent

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l'any.

  La sol·licitud s'ha de presentar 5 dies hàbils abans de la sessió d'avaluació a la que es vol assistir.

 • Preu

  62,97 €.

 • Quan es paga?

  Cal fer el pagament per poder presentar el tràmit.

 • Termini de resolució

  60 dia/dies hàbil(s).

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit