text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Obtenció del Diploma Conseller seguretat

Conseller de seguretat de matèries perilloses ADR
Les empreses que actualment treballen directament o indirectament amb el transport de matèries perilloses a Andorra, tenen l’obligació de disposar dins de l’empresa d’una persona com a mínim que sigui conseller de seguretat de matèries perilloses ADR.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Tramitació

Presencialment mitjançant la documentació següent:
R2T012 Sol·licitud d'obtenció dels títols professionals en matèria de transport 

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mes(os).

El servei no està disponible en línia