text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Petició d'informació del Registre de Vehicles

Petició dels vehicles a nom de la persona sol·licitant, Petició de documentació original aportada com el certificat de conformitat europeu (COC). Només es dona informació al propietari del vehicle.FORMATTED

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Normativa

 • Decret 534/2022, del 14-12-20233, d'aprovació del Reglament relatiu a la matriculació i al Registre de Vehicles.
 • Llei 21/2019 del 18 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals; Llei del Codi de la circulació vigent.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  7,50 €

 • Quan es paga?

  El pagament es farà una vegada emesa la resolució.

 • Termini de resolució

  2 mesos.

El servei no està disponible en línia