text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Petició informe d’actuació

L’informe d’actuació inclourà informació com la data i l’hora de l’emergència, les condicions en el moment de l’arribada dels bombers, les accions realitzades i qualsevol observació important. L’informe pot ser utilitzat per a l’assegurança, l’avaluació de l’actuació i altres finalitats.

Només el pot demanar la persona interessada o els representants legals.

En el cas d’actuacions en béns immobles o béns mobles l’informe d’actuació el pot demanar el propietari, el co-titular del bé o els representants legals.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Detall de presentació

Presencial.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  17,15 €

 • Quan es paga?

  Cal fer el pagament per poder presentar el tràmit.

 • Termini de resolució

  60 dia/dies hàbil(s).

El servei no està disponible en línia