text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Procediment ordinari d'autorització ambiental

Sol·licitud de procediment ordinari d'autorització ambiental  per a l'obtenció de la llicència d'activitat potencialment contaminant de l'atmosfera i/o de l'autorització relativa a les aigües residuals. FORMATTED

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Tramitació

Presencialment mitjançant la documentació següent:
S1T004 Sol·licitud de procediment ordinari d'autorització ambiental.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Plànol de localització de l'activitat a escala 1:1000 o,si no existeix, a escala 1:5000.

 • Projecte tècnic que ha d'incloure 3 apartats: dades generals (descripció de la instal·lació...), projecte relatiu a les aigües i projecte relatiu al medi atmosfèric.

 • Certificat de final d'obra (núm. S1 T005), en cas que l'obra s'hagi acabat

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dia/dies hàbil(s).

El servei no està disponible en línia