text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Qualificació de la societat andorrana constituïda amb la finalitat de promoure la l’economia digital, l’emprenedoria o la innovació

La societat mercantil sol·licitant haurà d’explicar i detallar dues coses:
 • La formació, experiència i els coneixements (Curriculum vitae) dels seus administrador o administradors o, treballador o treballadors, per a què el ministeri encarregat de l’economia pugui avaluar si els perfils d’aquestes persones tenen per finalitat promoure l’economia digital l’emprenedoria o la innovació al Principat d’Andorra i s’adeqüen a l’activitat de la societat mercantil sol·licitant per determinar si aquesta s’ha constituït o no amb les mateixes finalitats de promoure l’economia digital, l’emprenedoria o la innovació al Principat d’Andorra.
 • L’activitat o model de negoci de la societat mercantil sol·licitant, en virtut del qual, el ministeri d’economia pugui valorar si dita societat ha estat o no constituïda amb la finalitat de promoure l’economia digital, l’emprenedoria i la innovació al Principat d’Andorra

El ministeri d’economia una vegada feta la seva valoració, emet una resolució favorable o desfavorable, si fos favorable, la sol·licitant l’ha d’afegir al dossier per a demanar el permís de residencia i treball per compte propi corresponent, davant el departament d’immigració

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Forma de presentació

Aquest tràmit és pot fer online i de forma presencial, en aquest cas s'haurà de demanar cita prèvia al Servei de Tràmits del Govern.

Tràmit posterior

Un cop obtinguda la resolució favorable emesa pel ministeri d’economia, l'empresa sol·licitant, pot tramitar l'autorització de permís de residència i treball per compte propi, davant el departament d’Immigració.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Formulari A.4.1 Declaració jurada. degudament emplenada. Detallar l’activitat i els projectes de la societat constituïda.Podeu descarregar el document des del següent enllaç
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Formulari A.4.2 Declaració degudament emplenada. Descriure el currículum vitae de l’administrador o administradors o del treballador o treballadors de la sol·licitant.Podeu descarregar el document des del següent enllaç
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Normativa

 • Llei 42/2022, de l’1 de desembre, de l’economia digital, l’emprenedoria i innovació.
 • Decret 212/2023, del 10 de maig del 2023, , pel qual s’aprova el Reglament que desplega els articles 46, 47 i 51 de la Llei 42/2022, de l’1 de desembre, de l’economia digital, l’emprenedoria i innovació, els quals modifiquen els articles 38 bis.2.a, 38 ter.2.B.d, 101 quinquies.a i 101.septies.a de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració.
 • Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  15 dies hàbils.

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit