text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Qualificació de persona física estrangera que no requereix disposar d’una ubicació geogràfica concreta i utilitza les telecomunicacions i la tecnologia per treballar (nòmada digital)

L’interessat o sol·licitant haurà d’explicar i detallar dues coses:
 • Que no requereix una ubicació geogràfica concreta per dur a terme el seu treball (es a dir, és un nòmada).
 • Que per dur a terme la seva activitat comercial o professional, fa servir la tecnologia i les comunicacions, sent important expliqui quina tecnologia fa servir i com s’aplica a la seva activitat.
El ministeri d’economia ha d’avaluar la informació i emetre una resolució favorable o desfavorable, si fos favorable, la sol·licitant l’ha d’afegir al dossier per a demanar el permís de sense residència corresponent, davant el departament d'Immigració.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Forma de presentació

Aquest tràmit únicament es pot presentar de forma telemàtica 

Tràmit posterior

Un cop obtinguda la resolució favorable emesa pel ministeri d’economia, l'empresa sol·licitant, pot tramitar l'autorització de permís de residencia corresponent, davant el departament d’Immigració.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Formulari A.5.1 Declaració jurada. degudament emplenada. Detallar el Fet que la persona física sol·licitant, per dur a terme el seu treball, no requereix tenir una ubicació geogràfica concreta i utilitza les telecomunicacions i la tecnologia.Podeu descarregar el document des del següent enllaç
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Normativa

 • Llei 42/2022, de l’1 de desembre, de l’economia digital, l’emprenedoria i innovació.
 • Decret 212/2023, del 10-5-2023, pel qual s’aprova el Reglament que desplega els articles 46, 47 i 51 de la Llei 42/2022, de l’1 de desembre, de l’economia digital, l’emprenedoria i innovació, els quals modifiquen els articles 38 bis.2.a, 38 ter.2.B.
 • Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  15 dies hàbils.

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit