text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Queixa Nacionalitat i passaports

Permet a qualsevol persona física o jurídica presentar una queixa en relació a Nacionalitat i Passaports.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Via de recurs

Contra la resolució es pot interposar recurs administratiu, davant del mateix Govern, en el termini màxim d’un mes a comptar de la data de notificació d’acord amb l’article 129 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l’Administració. Segons els articles 52 i 135 del text consolidat del Codi de l’Administració, la interposició de recurs no suspèn l’execució de l’acte impugnat.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Normativa

 • Decret legislatiu del 28 de març del 2007 de publicació del text refós de la Llei qualificada de lanacionalitat, del 5 d’octubre de 1995, amb les seves modificacions successives.
 • Reglament per a l’apreciació de la suficient integració a Andorra, del 3 de maig de 1996.
 • Decret del 27 de març del 2019 de modificació del Reglament per a l’apreciació de la suficient integració a Andorra.
 • Decret d’aprovació del Reglament relatiu al passaport ordinari de l’11 de desembre del 2013.
 • Decret del 9 de març del 2016 d’aprovació del Reglament de modificació del Reglament relatiu al passaport ordinari de l’11 de desembre del 2013.
 • Decret de l’11 de gener del 2017 d’aprovació del Reglament de modificació del Reglament relatiu a l’expedició del passaport ordinari de l’11 de desembre del 2013.
 • Decret del 9 de desembre del 2020 d’aprovació del Reglament de modificació del Decret de l’11 de gener del 2017 de modificació del Reglament relatiu a l’expedició del passaport ordinari, de l’11 de desembre del 2013.
 • Decret del 6 de novembre del 2019 d’aprovació del Reglament relatiu a l’expedició del salconduit andorrà.
 • Decret 189/2022, del 4 de maig del 2022, d’aprovació del Reglament relatiu al passaport diplomàtic.
 • Decret legislatiu del 30 de maig del 2018 de publicació del text refós de la Llei qualificada d’educació, del 3 de setembre de 1993, amb les seves modificacions successives.
 • Llei 29/2021, del 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dia/dies hàbil(s).

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit