text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Reclamació/Denúncia/Queixa Transport Escolar

Aquesta denúncia serveix per fer una declaració escrita envers l'administració explicant els fets viscuts o succeïts amb el servei de transport escolar.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Normativa

D’acord amb el que disposa la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals, així com el Decret 391/2022, del 28 de setembre, que la desenvolupa, us informem que les vostres dades personals proporcionades per vós mateix i recollides en aquest formulari seran tractades pel Govern d’Andorra – Ministeri de Relacions Internacionals, Educació i Universitats, com a responsable del tractament. La finalitat del tractament serà atendre la vostra sol·licitud i el servei que n’és objecte, mitjançant legitimació per consentiment de l’interessat. Les dades no se cediran a tercers, llevat que ho exigeixi la Llei o sigui necessari per complir la finalitat del tractament. Tanmateix, poden ser cedides a l’empresa de transport, d’acompanyament-monitoratge i geolocalització als efectes escaients, atenent sempre el servei sol·licitat i les mesures de protecció i seguretat en vigor. Aquestes dades es conservaran mentre el servei sol·licitat sigui vigent. En tot moment podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició-limitació i retirar el consentiment prestat enviant uncorreu electrònic a dpd@govern.ad o mitjançant un escrit adreçat al responsable.
 • Llei qualificada d’educació, del 3 de setembre de 1993.
 • Decret 244/2022, del 6-6-2022 d’aprovació del Reglament del servei de transport escolar.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dia/dies hàbil(s).

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit