text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Reconeixement de la condició de família nombrosa – Primera demanda o renovació

El Certificat de família nombrosa és un document oficial que acredita la condició de família nombrosa. El certificat/carnet permet gaudir dels beneficis que atorga l’Administració i tots els altres que se’n puguin derivar en el futur tant en el sector públic com el privat.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Via de recurs

Contra la resolució es pot interposar recurs administratiu, davant del mateix Govern, en el termini màxim d’un mes a comptar de la data de notificació d’acord amb l’article 129 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l’Administració. Segons els articles 52 i 135 del text consolidat del Codi de l’Administració, la interposició de recurs no suspèn l’execució de l’acte impugnat.

Necessiteu ajuda

Departament d'Afers Socials

  Av. Príncep Benlloch, 30, 4t pis
  AD500 Andorra la Vella
  +376 874800
  De dilluns a dijous de 08h a 17h
  Divendres de 08h a 14h30

Documents que s’han de presentar

 1. Sol·licitud.
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç
 2. Documentació general:
  • Passaport o document nacional d’identitat de la persona sol·licitant, i dels fills que formen part de la unitat familiar de convivència, si són estrangers.
  • Resolució judicial d’adopció.
  • Declaració d’ingressos dels fills majors de 18 anys.
 3. Documentació específica, per a cada un dels supòsits:
  • Certificat d’unió estable de parella expedit pel Registre Civil, en cas d’unions estables de parella amb fills no comuns.
  • Certificat de matrimoni expedit pel Registre Civil.
  • Certificat d’estudis o matrícula abonada de l’any en curs en cas de fill major de 18 anys i fins als 25 anys, inclosos.
  • Certificat de defunció de l’altre progenitor.
  • Resolució judicial (de separació o divorci i conveni regulador aprovat per l’autoritat judicial) que estableixi mesures de guarda o pensions d’aliments.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mes(os).

El servei no està disponible en línia