text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Reconeixement de les qualificacions de lleure estrangeres

Aquesta sol·licitud és per reconèixer les qualificacions de monitor i de director d’activitats de lleure, que capaciten a les persones interessades a desenvolupar les funcions pròpies de l’exercici d’aquestes ocupacions.

Per iniciar el procediment de reconeixement de les qualificacions de lleure estrangeres, la persona interessada ha de presentar al Servei de Tràmits del Govern la sol·licitud oficial adreçada al departament competent en matèria de joventut, degudament omplerta i signada, que ha d’anar acompanyada de la qualificació, el certificat d’estudis i el pla formatiu.

L’expedient es tramet a la Comissió perquè efectuï la valoració escaient.

Es verifica l’autenticitat dels documents i que tots pertanyin al sol·licitant i que el centre de formació estigui reconegut per les autoritats dels països d’origen. En cas que no sigui així, no es reconeix la qualificació.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Detall de presentació

Les sol·licituds es podran entrar online i presencial al servei de tràmits de Govern.
La persona sol·licitant haurà d’entrar la sol·licitud així com presentar la documentació requerida per demanar el reconeixement de la seva titulació. 

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Fotocòpia del passaport o document oficial d’identitat per als no andorrans

 • Qualificació de lleure que es vol reconèixer

 • Certificat d’estudis de la qualificació on hi constin les notes obtingudes així com la durada de la formació i pla formatiu de la qualificació de lleure que es vol reconèixer

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dia/dies hàbil(s).

Cal iniciar sessió per a poder realitzar el tràmit