text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Reconeixement de titulacions estrangeres d'ensenyament no superior

En construcció. FORMATTED

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Representant

Persona física o jurídica a favor de la qual el poderdant ha donat la seva representació per a què actuï en nom i interès seu, i que ha d'estar registrat en el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública.
Així com els professionals habilitats per actuar davant l’Administració pública per efectuar certs tràmits o actes administratius.

Detall de presentació

Presencial

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

 • Fotocòpia del passaport o document oficial d’identitat per als no andorrans.

 • Qualificació que es vol reconèixer degudament legalitzada amb la Postil·la de l'Haia o bé legalitzada per via diplomàtica.

Normativa

 • Llei 29/2021, del 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals. 
 • Llei qualificada d’educació, del 3 de setembre de 1993. 
 • Llei de creació de l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya, del 14 de desembre de 1995. 
 • Llei 17/2018, del 26 de juliol, d’Ordenament del sistema educatiu andorrà.
 • Llei 21/2021, del 15 de juliol, de modificació del la Llei 17/2018, del 26 de juliol, d’Ordenament del sistema educatiu andorrà. 
 • Decret del 13-11-2013, que regula el fitxer de dades personals denominat “Registre de les persones que sol·liciten el reconeixement acadèmic d’ensenyament i/o de titulacions estrangeres que no pertanyen a l’ensenyament superior”. 
 • Ordre ministerial que estableix el règim d’equivalències dels estudis no universitaris del sistema educatiu espanyol amb els corresponents del sistema educatiu andorrà, de data 16 d’octubre del 2002. 
 • Intercanvi de cartes diplomàtiques entre el Sr. Hervé de Charette, Ministre d’Afers Estrangers de la República de França i el Sr. Albert Pintat Santolària, Ministre de Relacions Exteriors del principat d’Andorra de dates 10 d’abril de 1997 i 18 d’abril de 1997, respectivament. 
 • Edicte de l’11 de desembre del 2008, pel qual es fa públic l’intercanvi de cartes de l’acord entre el Govern de Principat d’Andorra i el Govern de la República francesa, relatiu al reconeixement per part de França de l’homologació dels diplomes andorrans d’Ensenyament professional. 
 • Conveni de cooperació educativa entre el Principat d’Andorra i la República Portuguesa, de 15 de novembre del 2000. 
 • Text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989, aprovat per Decret legislatiu de 3 de juliol del 2019.
 • Llei qualificada d’educació, del 3 de setembre de 1993.
 • Llei de creació de l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya, del 14 de desembre de 1995.
 • Llei 17/2018, del 26 de juliol, d’Ordenament del sistema educatiu andorrà.
 • Llei 21/2021, del 15 de juliol, de modificació del la Llei 17/2018, del 26 de juliol, d’Ordenament del sistema educatiu. 

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dia/dies hàbil(s).

El servei no està disponible en línia