text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Recurs Intercanvi informació fiscal

En Construcció. FORMATTED

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Detall de presentació

Presencial

Documents que s’han de presentar

Sol·licitud.
Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

  • Període de l’any en què es pot demanar

    Tot l’any.

  • Preu

    0,00 €

  • Termini de resolució

    60 dies hàbils.

El servei no està disponible en línia