text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Restauració

En construcció.

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Detall de presentació

Presencial.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Normativa

 • Llei de policia i protecció de les aigües, del 31 de juliol de 1985.
 • Llei sobre la contaminació atmosfèrica i el soroll, del 30 de desembre de 1985.
 • Llei de seguretat i qualitat industrial, del 22 de juny del 2000.
 • Llei 31/2008, del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica.
 • Decret publicat al BOPA, núm. 17, any 21, del 25 de febrer del 2009, d’aprovació del procediment simplificat d’autorització d’abocaments d’aigües i d’obertura d’estacions depuradores d’aigües residuals en aplicació de la Llei 31/2008, de mesures de reactivació econòmica.
 • Decret publicat al BOPA, núm. 17, any 21, del 25 de febrer del 2009, que modifica el Reglament de control de la contaminació atmosfèrica.
 • Decret publicat al BOPA, núm. 17, any 21, del 25 de febrer del 2009, d’aprovació del Reglament de regulació dels organismes de control en matèria ambiental, en aplicació de la Llei 31/2008, del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica.
 • Ordre ministerial relativa a les prescripcions tècniques per a les estacions de depuració, d'habitatges unifamiliars, d'habitatges plurifamiliars, d'edificis de serveis, de centres comercials, de separació de líquids lleugers, de separació de greixos i d'instalacions agropecuaries. Publicat al BOPA núm. 37, any 17, del 27 d'abril del 2005.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  2 mesos.

El servei no està disponible en línia