text.skipToContent text.skipToNavigation
SEU ELECTRÒNICA

Retorn carta groga

Retorn de la carta groga al propietari després de una ITV favorable.FORMATTED

Persones que el poden demanar

Persona física

Tota persona física amb capacitat d'obrar i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA)

Persona jurídica

Tota entitat o organització a la que l’ordenament jurídic li reconeix una personalitat jurídica pròpia i que disposi el número d’identificació administrativa (NIA). La persona jurídica actua per mitjà d'un representant legal o apoderat que ha de disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Documents que s’han de presentar

 • Sol·licitud
  Podeu descarregar el document des del següent enllaç

Normativa

 • Reglament 534/2022, del 14 de desembre del 2022.
 • Llei 12/2021, del 13 de maig, del Codi de la Circulació.
 • Llei 21/2019 del 18 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals.
 • Llei del Codi de la circulació vigent.

Està sol·licitant un nou tràmit com
Usuari anònim

 • Període de l’any en què es pot demanar

  Tot l’any.

 • Preu

  0,00 €

 • Termini de resolució

  60 dies hàbils.

El servei no està disponible en línia